Phụ kiện các loại

Thoát sàn TS130-90

230,000 
4,600,000 
5,580,000 
880,000 
1,025,000 

Phụ kiện các loại

Bộ thoát nước Lavabo TL101

230,000 

Phụ kiện các loại

Van nước Y101

98,000 

Phụ kiện các loại

Van nước T101

159,000 
210,000 
190,000 

Vòi nước lạnh gắn tường

Vòi lạnh nhỏ V101-2

190,000 

Vòi nước lạnh gắn tường

Vòi lạnh nhỏ V101-1

170,000