Đại lý thuộc ::

Thanh Long Sông Lam

Hồng Vinh

ĐC: 101 Nguyễn Trãi – TP Vinh -Nghệ An

Trang Trí

ĐC: Xóm 4 – Nghi Ân – TP Vinh – Nghệ An

Bình Ly

ĐC: Xuân Phổ – Nghi Xuân – Hà Tĩnh