1,980,000 
1,850,000 
3,450,000 
3,650,000 
6,580,000 
850,000 

Phụ kiện các loại

Bộ thoát nước Lavabo TL103+1

320,000 

Phụ kiện các loại

Bộ thoát nước Lavabo TL104+1

330,000 

Phụ kiện các loại

Móc treo áo 7 chấu inox PK289-7

420,000 

Phụ kiện các loại

Móc treo áo 5 chấu inox PK289-5

308,000 

Phụ kiện các loại

Móc treo áo 7 chấu inox PK288-7

420,000 

Phụ kiện các loại

Móc treo áo 5 chấu inox PK288-5

308,000