Phụ kiện các loại

Giá treo giấy vệ sinh PK355

270,000 

Phụ kiện các loại

Giá để xà phòng PK377

270,000 

Phụ kiện các loại

Giá để cốc PK366

270,000 

Phụ kiện các loại

Móc treo đồ PK344

180,000 

Bộ treo khăn

Giá để khăn PK333

670,000 
360,000 
328,000 

Phụ kiện các loại

Thoát sàn TS130-90

230,000 

Phụ kiện các loại

Van nước Y101

98,000 

Chốt 3 chạc

Van nước T101

159,000 

Phụ kiện các loại

Thoát sàn TS150-90

270,000 

Phụ kiện các loại

Giá để đồ hình tam giác PK433

420,000