Phụ kiện các loại

Giá treo giấy đa năng PG655

450,000 
1,120,000 

Phụ kiện các loại

Giá để xà phòng PK377

270,000 

Phụ kiện các loại

Giá để cốc PK366

270,000 

Phụ kiện các loại

Móc treo đồ PK344

180,000 

Bộ treo khăn

Giá để khăn PK333

670,000 
360,000 
328,000 

Phụ kiện các loại

Thoát sàn TS103-10

99,000 

Phụ kiện các loại

Thoát sàn TS104-10

150,000 

Phụ kiện các loại

Thoát sàn TS101-10

110,000