Đại lý thuộc ::

Quảng Nam

Tiến Phát

ĐC: Kế Xuyên – Thăng Bình – Quảng Nam

Danh Hương

ĐC: Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam

Tịnh Thu

ĐC: Quốc lộ 1A – Núi Thành – Quảng Nam

Kiến Mỹ

ĐC: 228 Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam

Huỳnh Nhì

ĐC: Thị trấn Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam

Hiệp Hòa

ĐC: Thị trấn Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam

Quốc Việt

ĐC: Thôn Trà Quế – Xã Cẩm Hòa – TP.Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Tri Huệ

ĐC: Vĩnh Điện – Điện Bàn – Quảng Nam

Tân Phong

ĐC: 236 Lý Thường Kiệt – TP.Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Mãn Ngọc Loan

ĐC: Thị trấn Đông Phú – Quế Sơn – Quảng Nam

Vĩnh Hưng

ĐC: Hà Lam – Thăng Bình – Quảng Nam