Đại lý thuộc ::

Vĩnh Long

Thanh Long Mekong

ĐC: Tổ 1 Ấp An Hương 2 – Xã Mỹ An – Huyện Mang Thít – Vĩnh Long.
ĐT: 0932657168

Quang Dũng

ĐC: Măng Thít – Vĩnh Long