Đại lý thuộc ::

Thái Nguyên

Thanh Long Thái Nguyên

ĐC: Cụm công nghiệp số 2, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.
ĐT: 02083 86 86 88